Top Facebook Stalkers

Đặt gạch, lười viết quá…

admirers

Với Chrome:
1. Download file: http://userscripts.org/scripts/source/157327.user.js
2. Mở trang chrome://extensions/
3. Kéo file vừa tạo vào tab trang trên
4. F5 trang home Facebook
5. ???
6. PROFIT

Với Firefox:
1. Cài addon Greasemonkey: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
2. Restart FF
3. Vào link: http://userscripts.org/scripts/source/157327.user.js
4. Nhấn Install
5. F5 trang home Facebook
6. ???
7. PROFIT


 • deadman

  hay quá, thanks bạn nhé

 • taixuong.info

  không cài đc nhỉ

 • smfh

  Wtf english plz

 • My Linh Le Ngoc

  sao thấy nó có thêm dấu +1 hay -1 là sao vậy bạn?

 • Ricardo Ferreira

  No longer works! Stopped working?
  Some scheduled update?