[Extension] Steam Market – Favorite Items

logo

Steam Market – Favorite Items is an extension for Chrome/Firefox that helps you create your own list of items to keep track of in the Steam Market.

( this page will be opened everytime your extension is updated to the latest version. Scroll down for the changelogs )

Install

For Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/steam-market-favorite-ite/hkpdlcimnbahbfecmnmcpicpejbmkoho

For Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/steam-market-favorite-items/

Screenshots

 

Changelogs

 • 1.0.4: 2014/12/24 (HAPPY HOLIDAYS!)
  • Compact item list
  • Remove item’s quantity column (since the number isn’t reliable anymore)
  • Fix baht symbol
 • 1.0.3: 2014/09/03
  • Auto update price & quantity
 • 1.0.2: 2014/08/22
  • Fix item’s quantity number
 • 1.0.1: 2014/08/22
  • Fix Firefox bugs
  • Use same currency as your wallet
 • 1.0: 2014/08/22
  • First version

If you have any suggestions, please write a comment below.

Thanks to /u/roadto4k for the idea 😀

 


 • Sau khi cài xong rồi thì sẽ có thêm 1 tab Favorite ở trang Market, add favorite item nào thì nó sẽ xuất hiện ở đó, nhưng chưa thêm thêm gì hả bác?

  • ý bác là sao? Ko hiểu lắm

   • Ý mình là, cái tab Favorite ở trang Steam Market hiển thị item đã add favorite là ok rồi.

    Nhưng ngoài ra nó còn làm gì khác không? Hay first version chỉ đơn giản là thêm vào list thôi?

    • tạm thời chỉ có vậy thôi. Bác có góp ý gì thì cứ nói 😀

 • Nhân Nguyễn Trung

  Mình có góp ý là bạn có thể thêm phần Giá người bán nhận được (Tức là lấy cái giá đó chia cho 1.15). Và thêm phần sắp xếp theo thứ tự tự sắp đặt, thay vì theo thứ tự A B C.

  • Cám ơn bạn đã góp ý. Khi nào có thời gian mình sẽ làm

 • als

  Hey Redphx, great stuff. I do a lot of market trading and this will definitely help a lot.

 • Hi there, thanks for your awesome suggestions. I’ll do that once I have time.

 • Bravehood

  It doesnt work, i see no add to favorite buttons or favorite items tabs, why?