Xin chào. Mình là redphx, hay còn gọi là redphoenix89…

( sẽ viết thêm khi có thời gian 😀 )